ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਜੈਸਪਰ

ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਜੈਸਪਰ ਅਲਬਰਟਾ

ਗੋਲਡਨ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ

ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਜੈਸਪਰ

ਆਪਣੇ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਜੈਸਪਰ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਲਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਜੈਸਪਰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਯੈਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ!

ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਛਲਾਂਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ!

SKYDIVIE JASPER

ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਜੈਸਪਰ

ਜੈਸਪਰ ਤੋਂ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕਾਈਡਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ਸਟਾਫ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕਾਈਡਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ!

250-272-9384
skydive-rocky-mountains-BC-canada

ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਜੈਸਪਰ

ਉੱਡਣ’ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਯੈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਛਲਾਂਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਮ ਜੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਮ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਮ ਹਾਰਨੇਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਅਦਭੁੱਤ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ! ਤਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਖੈਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ!

ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਯੈਟੀ ਜੈਸਪਰ

ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਜੈਸਪਰ। 10,000 ਫੁੱਟ AGL ਜਾਂ 13,000 ਫੁੱਟ AGL ਤੋਂ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ 120 MPH ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲਿੰਗ ਦੇ ਅਦਭੁੱਤ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਰਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ।

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ​​ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ “”ਹੁਣੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ“” ਟੈਬ ਨੂੰ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈਸਪਰ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ

ਜੈਸਪਰ ਤੋਂ ਸਕਾਈਡਾਈਵ। 10,000 ਫੁੱਟ AGL ਜਾਂ 13,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ 120 MPH ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲਿੰਗ ਦੇ ਅਦਭੁੱਤ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਰਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ।

ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜੰਪਰ ਅਤੇ 2000+ ਜੰਪ ਲੌਗ ਕੀਤੇ ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

 

ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

SKYDIVE-EXTREME-YETI
Scroll to Top
Call Now Button