"ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਯੈਟੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਾੜਾ 'ਤੇ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਕਰੋ"

ਗੋਲਡਨ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ

ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ

"ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਯੈਟੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰ

250-272-9384

2023 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ

ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਾਂ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤਾ ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੈਲਗਰੀ, ਗੋਲਡਨ, ਬੈਨਫ, ਕੈਨਮੋਰ, ਜੈਸਪਰ, ਪੈਂਟਿਕਟਨ, ਕੇਲੋਵਨਾ ਅਤੇ ਲੇਕ ਲੁਈਸ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋ 6 ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ: ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਨਫ, ਜੈਸਪਰ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਕੂਟੇਨੇ, ਯੋਹੋ ਅਤੇ ਰੇਵਲਸਟੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

tandem skydive BC 1

ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਕਿੰਗ ਹਾਰਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 120 MPH ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅਦਭੁੱਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ – ਗੋਲਡਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਕਰੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ! ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਜੰਪਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ

ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵ

10,000 ਫੁੱਟ ਟੈਂਡਮ
$349

skydive-rocky-mountains-BC-canada

ਅਤਿਅੰਤ ਉਚਾਈ

ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ
13,000 ਫੁੱਟ ਟੈਂਡਮ
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ $100.00 ਵਧੇਰੇ 

*DZ ‘ਤੇ ਐਡ-ਆਨ*

skydive-rocky-mountains-BC-canada

ਵੀਡੀਓ/ਸਟਿਲਜ਼

200-300 ਸਟਿਲਜ਼ 5-7 ਵੀਡੀਓਜ਼
$149.00

skydive-rocky-mountains-BC-canada

ਸੁਪਰ ਟੈਂਡਮ

13,000 ਫੁੱਟ AGL ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਟੈਂਡਮ
ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਮ ਜੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਛਲਾਂਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਨੁਭਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ!
250-272-9384″

ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਕੈਲਗਰੀ, ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਬੈਨਫ, ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਜੈਸਪਰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ!

ਆਪਣੀ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ – ਗੋਲਡਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਕਰੋ।!

ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਯੈਟੀ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵ

ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਅਦਭੁੱਤ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਅਨੁਭਵ ਹੈ!
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਨੁਭਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ!
250-272-9384

ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਪੈਕੇਜ

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ 120 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋ। 7 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ (ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ) ਅਤੇ 200-300 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਬਣਾਓ।

ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

250-272-9384

ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਗਿਫਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਗਿਫਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਕੈਲਗਰੀ, ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਬੈਨਫ, ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਜੈਸਪਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ!

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ! ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਜੰਪਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਯੈਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਗੋਲਡਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗੋਲਡਨ ਬਸੰਤ, ਪਤਝੜ, ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੋਲਡਨ ਬੀਸੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੋਲਡਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ।

ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ

“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ! ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ! ਤੁਸੀਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ – ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਲਡਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੈਟੀ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਮ ਜੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਛਲਾਂਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਨੁਭਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ!”

ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਯੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਂਡਮ ਜੰਪ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ​​ਦਿਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ “ਹੁਣੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕਾਈਡਾਈਵ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੋਲਡਨ ਬੀਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਕਿੰਗ ਹਾਰਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ੀ, ਕਰਿਸਪ ਪਹਾੜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ।

SKYDIVE-EXTREME-YETI
Scroll to Top
Call Now Button